online rezervacija smeštaja na Staroj Planini


 Babin zub je jedan od vrhova planinskog masiva, Stara planina.  Nalazi se na 1785 m/nv, odakle počinje uspon na Midžor. Zapadna strana je karakteristična po vertikalnim odsecima stena. Jedan od njih je nalik starom zubu, odakle potiče i naziv samog masiva. Visina vrha je 200m i dostupna je samo alpinistima. Vrh je okružen selima: Ravno Bučije, Aldina Reka, Janja, Mezdreja, Crni Vrh, Ćuštica, Stanjinac, Šugrin, Mirkovci, Zaskovci, Topli Do.

Klima je kontinentalna. Proleće i jesen su slabo izraženi dok su leta žarka i sušna, a zime hladne i vetrovite. Od padavina ima snega u zimskom periodu.
Na području Babinog Zuba nalaze se brojni izvori, od kojih je važno spomenuti Trgoviški Timok, sa temperaturom vode od 4 C, što je čini najhladnijom u bivšoj SFRJ.  Tu su i drugi izvori: Kaluđerske vode, Tri Kladenca, Dojkino Vrelo, Vir, Tresetište, Zaskovački kamen. U podzemnim vodama, kojima je teren bogat, mogu se naći velike količine zlata, granita, urana, uljanih škriljaca itd. Takođe, okolina je bogata jezerima i vodopadima. Poznata jezera su Zavojsko i Smilovsko, a vodopadi Čunguljski (42m), Kurtulski (27m) i Tupavica (15m). Reke su bogate pastrmkom i pogodne su za ribolov. Od biljnog sveta, na Babinom Zubu je razvijena bukova šuma i livade, koje se koriste za ispašu. Neka područja Babinog Zuba zaštićena su kao nacionalni rezervati.
Babin Zub ima velike potencijale za razvoj ski turizma, na čemu se prilično radi. Turističi centar se nalazi na 20km od najbližeg naseljenog mesta, Kalna. Na ovom području planirana je izgradnja alpskog skijališta, sa 40 km žičara i 100 km staza, kao i smeštajnih centara Golema Reka sa 5.000 i Jabučko Ravnište sa 3.000 ležaja. Za povećanje kapaciteta, angažovana je najveća kompanija za proizvodnju žičara na svetu, Austrijski Doppelmayer. Trenutno, za smeštaj na Babinom Zubu postoje mnoge vile, kuće, sobe i apartmani za izdavanje, hotel.